Herrenhaus Edenkoben, Németország, 2012

2012.08.01. - 2012.12.30.
Herrenhaus Edenkoben (Németország)

Ösztöndíj zeneszerzőknek 5 hónapos alkotó munkára. Az ösztöndíjak Eötvös Péter javaslata alapján kerülnek odaítélésre.

Az edenkobeni Művészetek Háza


Az edenkobeni Művészetek Háza egy magánkézben lévő rezidencia, melynek lakói festő- és szobrászművészek, zeneszerzők és írók, akik egy nemzetközi zsűri döntése alapján lehetőséget kapnak arra, hogy a többhónapos ösztöndíjas tartózkodás keretein belül, kiállítások, koncertek és felolvasások révén mutassák be alkotásaikat s élvezzék a ház vendégszeretetét. Emellett számos ismert művésszel is megismerkedhetnek, akik a maguk részéről szintén hozzájárulnak a különféle programok változatossá tételéhez.

A szőlőskertekkel körülvett barokk épület Edenkoben nyugati részén fekszik, lenyűgöző panorámával a Rajna-menti síkságra, a Harz-hegység bércein magasló kastélyokra, egészen a Feketeerdőig. A magas barokk fallal védett birtok két stúdió, öt apartman és néhány vendégszoba mellett magában foglal egy nagytermet, amely különböző események - koncertek, kiállítások és felolvasások - helyszíne, illetve számos közös helyiséget, egy rendezvényhelyszínként is funkcionáló pincét, továbbá nagy szabad tereket, mint amilyen az udvar és a kertek.

Az 1980-as évek elején a kúria Konrad Stahl és felesége, Barbara Stahl tulajdonába került, akik teljesen felújították és művészek befogadására alkalmassá alakították át, stúdiókkal, lakrészekkel és előadások, kiállítások ill. egyéb események megvalósításához szükséges berendezéssel látták el. 1997 óta a Herrenhaus kizárólag magántőkéből fenntartott létesítményként működik, ahol a művészet létrehozása, megtapasztalása természetes valóság.

Találkozások

Az edenkobeni Művészetek Házában még azok is megéreznek valamit ebből az új kifejezési módokat kereső kreatív energiából, akik csak ideiglenesen tartózkodnak ott. Az egyedülálló atmoszféra őket is arra ösztönzi, hogy mindenkor készenálljanak a kiszámíthatatlanra és arra, ami a művészet tulajdonképpeni sajátossága, vagyis hogy olyasminek legyenek részesei, ami az ismeretlennel, bizonytalannal kezdődik, de nincs egyértelmű lezárása sem. Mint mindennek, ami létrejön, az itt megszülető újnak is időre van szüksége és időbe telik. Változatosság és nyitottság formálja ilyenné a Művészetek Házának képét, ahol sem a közömbösség, sem a megszokott sémák nem érvényesülnek.

Az edenkobeni Művészetek Háza olyan találkozási hely, ahol a zeneszerzők, szobrászok, festők és írók hagyják egymást önállóan dolgozni, ugyanakkor érzékelik a másik jelenlétét, és e közelség által alkalmuk nyílik jobban megismerni a sajátjuktól eltérő művészeti ágak lehetőségeit és korlátait is. Ily módon nemcsak személyes és művészi látókörük szélesedik, de e találkozások nemritkán közös, új művészeti produktumokat is eredményeznek.

Szépművészet, irodalom és zene egy fedél alatt

A művésztelep természetesen nemzetközi, így minden országból várják a jelentkezőket. Az évek során a Művészetek Háza olyan egyedülálló atmoszférát alakított ki maga körül, ahol még a legszokatlanabb, legelképesztőbb dolgok is képesek a közös élmény érzetét adni, megközelítésük során nem riadunk el a felfoghatatlantól. A koncerteken, felolvasásokon és kiállítás-megnyitókon a művészek és a közönség természetes együtt-léte tapasztalható, melyhez a programok után a művészekkel folytatott kötetlen, személyes beszélgetések is hozzájárulnak.

A csend és nyugalom közegében az erős akarat és a szükségszerűség csodás dolgokat hoz létre

Csak nagyon kevés művésznek, zeneszerzőnek és írónak adatik meg, hogy kizárólag az alkotói tevékenységükre koncentráljanak. Gyakran a megélhetési nehézségek kényszerítik őket arra, hogy az alkotásra szánt időt jelentősen megrövidítő, ahhoz sokszor nem is kapcsolódó melléktevékenységekkel foglalkozzanak. Az edenkobeni művésztelepen az ösztöndíjasok lehetőséget kapnak arra, hogy - jóllehet csak rövid ideig - teljes egészében a művészetüknek és a művészi alkotás iránti szenvedélyüknek szenteljék magukat.


További információ az edenkobeni Művészetek Házáról :

http://www.herrenhaus-edenkoben.de

Ösztöndíjas zeneszerzők 2012 évben:
February-June 2012: Birke Bertelsmeier (Németország)
August-December 2012: Ying Wang (Kína)

APPLIACTION IS CLOSED!